top of page

THAILAND SURF LEVEL

ลำดับขั้นทักษะการโต้คลื่นในประเทศไทย อัพเดตปี 2021ช่วงปี 2020 ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากีฬาโต้คลื่นมาแรงจริงๆ ซึ่งมีผู้คนที่สนใจกีฬาโต้คลื่นอยู่เป็นจำนวนมาก หลายคนอาจได้เคยเดินทางไปลองเล่นบ้างแล้วตามสถานที่ต่างๆทั้งภูเก็ต พังงา หัวหิน ระยอง เป็นต้น และหลายคนหลังจากได้ลองแล้วต่างมีคำถามตามมา ถ้าพวกเขาอยากจะพัฒนาการเล่นของตัวเองขึ้นไปอีก จะพัฒนาได้อย่างไร มีรูปแบบหรือขั้นตอนอะไรในการเรียนรู้บ้าง


การโต้คลื่นเป็นกีฬา Extreme เปรียบได้เช่น Skateboard ที่จำเป็นต้องค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับบอร์ดก่อนแล้วจึงค่อยๆพัฒนาการเล่นไปในส่วนของท่าทาง ทักษะการ Olie หรือแม้แต่การขึ้น ramp ซึ่งจะมีความยากและอันตรายสูงมาก ในการเรียนรู้กีฬาโต้คลื่นเองนั้นสำคัญมากๆที่ผู้เล่นจะต้องค่อยๆพัฒนาทักษะของตัวเองไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้สามารถโต้คลื่นได้อย่างสนุกและปลอดภัย หากผู้เล่นขาดพื้นฐานที่ควรเรียนรู้เหล่านั้นและก้าวข้ามขึ้นบันใดไประดับสูงๆโดยไม่ใส่ใจ ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาไม่สนุกกับการโต้คลื่นแล้วแต่อาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกับพวกเขาหรือผู้อื่นก็เป็นได้


Better Surf Thailand สร้างบันไดการเรียนรู้ไว้ให้ทุกคนที่สนใจกีฬาโต้คลื่นได้ศึกษาไปตามระดับ เมื่อผู้เล่นสามารถพัฒนาและเรียนรู้ทักษะตามขั้นบันไดนั้นๆได้แล้ว ก็จะสามารถศึกษาและเรียนรู้ขั้นบันไดที่สูงขึ้นไปได้อย่างสนุกและปลอดภัย โดยมีลำดับขั้นดังนี้หมายเหตุ

เพื่อให้ทักษะต่างๆสามารถฝึกและพัฒนาได้ชัดเจน แต่ละระดับขั้นขั้นบันใดจะมีพื้นฐานการเรียนรู้ย่อยแยกออกมา โดยขันบันใดที่เยอะที่สุดจะอยู่ที่ระดับ Beginner ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด

สามารถกดอ่านรูปแบบ PDF ONLINE ได้ที่ https://issuu.com/bettersurfthailand/docs/thailandsurflevel2021


----------------


NOVICE


ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาโต้คลื่นมาก่อน สำหรับ Better Surf Thailand เราเน้นการสอนทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงพื้นฐานของกีฬาโต้คลื่น เป็นรากฐานที่แข็งแรงส่งผลให้การพัฒนาทักษะโต้คลื่นในอนาคตง่ายขึ้น


บันใดขั้นนี้ผู้เล่นจะได้เรียนรู้พื้นฐานโดยรวมของกีฬาโต้คลื่น โดยจะเน้นให้ผู้เล่นได้สนุกและได้เรียนรู้ โดยมีอาจารย์ดูแลความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆ


พื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้

 • รู้จักอุปกรณ์​และชื่อเรียกต่างๆ

 • ความปลอดภัยเบื้องต้นของกีฬาโต้คลื่น

 • การถือบอร์ดที่เหมาะสม และการพาบอร์ดขึ้น-ลงทะเล

 • วิธีการนอนบนบอร์ด

 • วิธีการนั่งบนบอร์ด

 • วิธีการป๊อปอัพบนบอร์ด

 • ท่ายืนที่เหมาะสมสำหรับคนถนัด “ซ้ายหลัง” หรือ “ขวาหลัง”

 • วิธีการลงจากบอร์​ดและการป้องกันตัวเองหากตกจากบอร์ด

 • สัญญาณมือ


----------------BEGINNER


ผู้เล่นที่มีประสบการณ์เคยเรียนโต้คลื่นมา 2-3 ครั้ง ผู้เล่นกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์และความสามารถเบื้องต้นจากบันไดขั้นแรก


โดยบันไดขั้นนี้ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ทักษะของการเล่นกระดานยาวเพิ่มเติม เช่นการพายฝ่าคลื่นออกจากชายฝั่ง การยืนบนคลื่นที่ชันขึ้น ทักษะการพายที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อจบพื้นฐานทั้งหมดของขั้นนี้ศักยภาพของผู้เล่นเกี่ยวกับกีฬาโต้คลื่นจะเพิ่มสูงขึ้น


พื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้


 • เรียนรู้ความแตกต่างของตำแหน่งบนบอร์ดตอนนอน

 • เรียนรู้การพายจับคลื่นขาวด้วยตนเอง

 • ความรู้สึกที่แตกต่างระหว่างคลื่นมีแรงส่ง / ไม่มีแรงส่ง

 • ท่าป๊อปอัพที่เหมาะสมเพื่อประคองตัวไปกับคลื่น

 • ความแตกต่างของการวางตำแหน่งเท้า หรือ การกดน้ำหนัก

 • การเลี้ยวไปตามหน้าคลื่นขาว

 • เรียนรู้กฎมารยาทของกีฬาโต้คลื่น (สิ่งที่ควรทำ / สิ่งที่ไม่ควรทำ)

 • เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระแสน้ำ

 • การพายฝ่าคลื่นฟองขาวออกไปไลน์อัพ (คลื่นเขียวขนาดเล็ก)

 • เทคนิคและทักษะการเพิ่มความเร็วในการพาย

 • เทคนิคการพายจับคลื่นชัน (คลื่นเขียวขนาดเล็ก)

 • เทคนิคการเลี้ยวไปตามหน้าคลื่น (คลื่นเขียวขนาดเล็ก)

 • เรียนรู้การ Kick off จากคลื่น

----------------


INTERMEDIATE


ผู้เล่นที่ผ่านพื้นฐานการเรียนโต้คลื่นเบื้องต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สำหรับบันไดขั้นนี้เป้าหมายของผู้เล่นคือความสามารถในการเล่นคลื่นที่ไกลและสูงขึ้น โดยการสอนจะมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานทั้งหมดในการอ่านคลื่น พื้นฐานการพายไปไลน์อัพ และพื้นฐานในการจับคลื่น


พื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้

 • เรียนรู้การเลี้ยวไปมาตามหน้าคลื่น

 • เรียนรู้การ Cross Steping ไปมาบนบอร์ด

 • เรียนรู้พื้นฐานการอ่านคลื่น

 • เรียนรู้การเลือกคลื่น (ลูกไหนควรเล่น ลูกไหนไม่ควรเล่น)

 • เรียนรู้การเลือกมุมเทคออฟของคลื่น (อ่านทิศทางว่าเป็นคลื่นซ้ายหรือคลื่นขวา)

 • เรียนรู้และเข้าใจมารยาทและสิทธิ์ในการจับคลื่น (Priority)

 • เรียนรู้การทำ Bottom Turn / Top Turn

 • เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มความเร็วตอนเล่นหน้าคลื่น

 • เรียนรู้การเล่นบอร์ดที่มีขนาดเล็กลง (Funboard / Shortboard)

 • เรียนรู้ความแตกต่างของบอร์ดและฟิน ที่จะส่งผลต่อการเล่นของคลื่นที่แตกต่างกัน

 • สามารถจับคลื่นที่มีความชันขนาดสูงได้

 • สามารถเล่นไปตามหน้าคลื่นจนจบได้ โดยไม่โดนคลื่นขาว

 • สามารถ Kick out จากการเล่นคลื่นต่างๆได้

 • สามารถพายฝ่าคลื่นเพื่อไปไลน์อัพได้เร็วขึ้น

 • เรียนรู้การทำ Duck Dive สำหรับกระดานสั้น


----------------


ADVANCE


ผู้เล่นที่มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์คลื่น สามารถโต้คลื่นมีที่หลายขนาดจากเล็ก-ใหญ่ เล่นหน้าคลื่นได้อย่างเชี่ยวชาญ มีพื้นฐาน Bottom Turn / Top Turn และสามารถพายฝ่าคลื่นไปไลน์อัพได้


บันใดขั้นนี้จะเป็นการเรียนรู้ทักษะและท่าต่างๆของการเล่น โดยจะแยกระหว่างผู้เล่นกระดานยาวแบบคลาสสสิค และผู้เล่นกระดานสั้น


พื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้


กระดานยาว

 • เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากบอร์ดและฟินที่แตกต่าง

 • เรียนรู้การ Cross Step ไปหน้าบอร์ดเพื่อ Hang

 • สามารถเลือกคลื่นและทิศทางที่ต้องการจับได้อย่างแม่นยำ

 • สามารถ Carve / Cut back จากปลายคลื่นกลับมาหาคลื่นขาวได้

 • เรียนรู้การทำ Floater

 • เรียนรู้การทำ Drop knee turn

 • สามารถ Cross Step ไป Hang 5 และสามารถกลับมาเซ็ทอัพได้

 • สามารถ Cross Step ไป Hang 10 และสามารถกลับมาเซ็ทอัพได้

 • เรียนรู้กฎและการทำคะแนนเพื่อใช้ในการแข่งขัน


กระดานสั้น

 • เรียนรู้การใช้บอร์ดและฟินส์ที่มีขนาดแตกต่างกันไป

 • เรียนรู้การทำสปีดบนคลื่นที่เล่น

 • สามารถเลือกคลื่นและทิศทางที่ต้องการจับคลื่นได้

 • สามารถทำ Bottom Turn เพื่อ

 • ทำ Cut back ได้

 • ทำ Round-house Cut back ได้

 • ทำ Re-Entry ได้

 • ทำ Floater ได้

 • ทำ Aerial ได้

 • เรียนรู้กฎและการทำคะแนนเพื่อใช้ในการแข่งขัน


----------------


EXPERT


ผู้เล่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกีฬาโต้คลื่น รวมถึงความสามารถในการอธิบายโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวกับการโต้คลื่นได้


เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เล่นโดยเฉพาะเพื่อการแข่งขัน ผู้เล่นจึงจำเป็นที่จะต้องพื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้


กระดานยาว

 • สามารถเล่นผสมผสานทั้งแบบ Classic และ Performance

 • สามารถเล่น Switch ride ได้


กระดานสั้น

 • สามารถทำ Frontside Aerial, Frontside Aerial 360, Backside Aerial และ Back side Aerial 360 ได้

----------------


ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่จำนวนหลายหมื่นคนได้ผ่านการเรียนแบบ NOVICE ด้วยการเรียน Try Surf หรือ Fun Surf เป็นส่วนใหญ่และเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เป้าหมายหรือลำดับขั้นของการโต้คลื่น ทำให้หลายคนหลังจากผ่านขั้นต้นก็ทำการฝึกฝนด้วยตัวเอง และหลายคนท้อใจว่าทำไม เวลาเราที่ไปเช่าบอร์ดและไม่มีคนผลักจึงไม่สามารถเล่นได้


สำหรับปี 2021 BETTER SURF THAILAND ได้ทำการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมคือ Novice ( Try Surf ) , Beginner Course และ Intermediate Course สำหรับเพื่อนๆที่สนใจพัฒนาทักษะแบบจริงจัง ซึ่งการสอนเป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ISA ( Internation Surfing Associattion ) และดูแลโดยนักกีฬาโต้คลื่นมืออาชีพ สำหรับเพื่อนที่สนใจเรียนโต้คลื่น สามารถติดต่อสมัครได้ที่ m.me/bettersurfthailand


ในบทความต่อไป เราจะมาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่า เรียนขั้นไหนถึงสามารถไปเช่าเรียนกระดานโต้คลื่นด้วยตัวเอง เรียนขั้นไหนถึงสามารถไปโต้คลื่นที่ประเทศต่างๆได้


ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม เจอกันฤดูกาลโต้คลื่นที่จะถึงนี้ เมษายนนี้แล้วนะ อย่าลืมไป Subscription เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและแพคเกจพิเศษจาก BETTER SURF THAILAND ที่ https://www.bettersurfthailand.com/subscribe


1,068 views0 comments
bottom of page