top of page

LEVEL 2 : BEGINNER 1.1

สำหรับคนที่ผ่านการเรียนคอร์ส TRY SURF แล้ว มีพื้นฐานมาบ้างแล้วสามารถพายจับคลื่นเองได้บ้างเล็กน้อย และสามารถว่ายน้ำได้ อยากที่จะพัฒนาต่อ เพียงท่านละ 1,900 บาท

จองได้ที่ http://m.me/bettersurfthailandรายละเอียดคอร์ส

- เรียนทฤษฎีพื้นฐาน พร้อมกับการฝึกบนบก เป็นกลุ่มไม่เกิน 8 คน ใช้เวลา 45-60 นาที

  1. รู้จักอุปกรณ์พื้นฐานและความปลอดภัย

  2. จับคลื่นฟองขาวได้ด้วยตัวเอง

  3. ยืนทรงตัวไหลตามคลื่นได้

  4. พายออกไปที่ lineup ได้

- เรียนปฏิบัติในน้ำพร้อมกับการแนะนำแก้ไขโดยมีอาจารย์ดูแลตัวต่อตัวกับนักเรียน 2 รอบ เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อรอบ โดยสามารถพักช่วงระหว่างรอบที่ 1 และ 2 ได้

- มีบอร์ดให้เล่นต่อทั้งวัน


รอบเรียน

10:00

*รับไม่เกิน 4 คนต่อรอบ*


หมายเหตุ:

- ค่าใช้จ่ายรวมอุปกรณ์การเรียนแล้ว

- เด็กสามารถเรียนได้หากมีอายุ 5 ปีขึ้นไป

- มัดจำ 500 บาทต่อท่าน ส่วนที่เหลือต้องชำระ 2 วันก่อนวันเรียน

- คลาสเรียนอาจมีเปลี่ยนแปลงหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน หากคลาสเรียนถูกยกเลิกทางเราจะคืนเงิน 100%

- ผู้เรียนจะต้องมาถึงสถานที่เรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที

- หากมาสายผู้เรียนจะถูกย้ายไปในรอบถัดๆไป

- เปลี่ยนแปลงการจองกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

- สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว รบกวนแจ้งทีมงานล่วงหน้า


วีธีการจอง

  1. Inbox ไปที่เพจ FB: Better Surf Thailand หรือเข้าไปที่ http://m.me/bettersurfthailand

  2. แจ้งวันที่ รอบเวลา จำนวนคน เพื่อให้ทางแอดมินเช็คที่ว่าง

  3. เมื่อแอดมินคอนเฟิร์ม ให้โอนมัดจำและส่งสลิปกลับมา พร้อมชื่อและเบอร์โทร เพื่อทำจอง

604 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page